Логотип
Дозвільні документи КС ІСТОК

Ліцензія 2016

Інформація про ліцензії та дозволи, видані кредитній спілці:

 1. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установими Кредитної спілки “ІСТОК” серія та номер КС № 383, видане 20.07.2004;
 2. Чинна ліцензія: дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 11.07.2013 № 2172, дата початку дії ліцензії 16.08.2013, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Переоформлена рішенням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 162 з метою актуалізації виду господарської діяльності згідно чинного законодавства на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, термин дії - безстрокова.
 3. Чинна ліцензія: рішення Нацкомфінпослуг від 16.02.2017 року № 311, на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту , термін дії - безстрокова.
 4. Не чинна ліцензія: серія та номер АА773660, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 06.08.2004 № 984-Л, строк дії ліцензії з 12.08.2004 по 12.08.2007, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 5. Не чинна ліцензія: серія та номер АВ446278, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 23.12.2009 № 1116-Л, строк дії ліцензії з 14.08.2007 по 14.08.2010, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 6. Не чинна ліцензія: серія та номер АВ446296, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 26.04.2010 №932-Л, строк дії ліцензії з 15.08.2010 по 15.08.2013, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 7. Не чинна ліцензія: серія та номер АБ344660, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 22.02.2006 №2818-ЛК, строк дії ліцензії з 28.02.2006 по 28.02.2009, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 8. Не чинна ліцензія: серія та номер АВ446381, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 23.12.2009 № 1117-ЛК, строк дії ліцензії з 01.03.2009 по 01.03.2012, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 9. Не чинна ліцензія: серія та номер АВ614943, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 16.01.2012 № 133-ЛК, строк дії ліцензії з 02.03.2012 по 02.03.2015, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
КС «ІСТОК»
Повна назва Кредитна спілка «ІСТОК»
ЄДРПОУ 26364449
Місцезнаходження По КОАТУУ: 5110136900, 65049, Одеська область, м. Одеса, Адміральський проспект, буд.7, кімн. 2
Перелік
фінансових послуг
Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення
Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
Склад
спостережної ради
Хількевич Володимир Віталійович — Голова
Шандрик Зінаїда Пантеліївна — Заступник голови
Рублевський Віктор Степанович — Член
Гавриш Олександр Вікторович — Член
Шандрик Ірина Володимирівна — Секретар
Склад виконавчого органу – правління Дронова Тетяна Олександрівна — Голова
Кара Світлана Іванівна — Заступник голови
Лукашова Юлія Вікторівна — Секретар

Власники істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за кредитною спілкою) відсутні.

Інформація про відкриття провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: справа про банкрутство не відкривалося, процедура санації не застосовувалася.

Положення про фінансові послуги КС Істок чинна редакція

Адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги та адреса, за якою приймаються звернення споживачів фінансових послуг: office@ks-istok.com; 65049, Одеська область, м. Одеса, Адміральський проспект, буд.7, кімн. 2.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua

Офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: kis.bank.gov.ua

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг передбачають:
 • механізм досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг, згідно умов укладеного договору між споживачем фінансових послуг та КС «Істок»;
 • можливість та порядок позасудового розгляду зверненнь споживачів фінансових послуг, поданих до КС "Істок" згідно умов укладеного договору між споживачем фінансових послуг та КС «Істок» та / або до органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги, згідно вимог чинного законодавства України ;
 • захист прав споживачів фінансових послуг у судовому порядку, згідно вимог чинного законодавства України.

 • Витяг із порядку обробки персональних даних у кредитній спілці «Істок».

  Кредитна спілка "Істок" не використовує системи дистанційного обслуговування.

  Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами (ч.3 ст 23 ЗУ «Про споживче кредитування»).

  1. Порядок взаємодії КС «Істок» із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

  2. Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.

  3. Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю: КС «Істок» не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

  4. Умови, за яких КС «Істок» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

  4.1. КС «Істок» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості у разі якщо:

  1) споживач прострочив виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту на один день;

  2) споживач прострочив на один день виконання рішення КС «Істок» про перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит, прийняте за результатами розгляду звернення від споживача щодо перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень.

  4.2. КС «Істок» не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

  5. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

  5.1.Споживач має право погасити прострочену заборгованість

  5.1.1. Готівкою через касу КС «Істок» (відокремлених підрозділів), згідно договору про споживчий кредит, укладеного між споживачем та КС «Істок».

  Прийом платежів здійснюється КС «Істок» в робочі дні з 9.00. до 18.00.

  Розрахунки готівкою між КС «Істок» та споживачем протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, встановлених відповідною постановою Правління НБУ.

  5.1.2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок КС «Істок», згідно договору про споживчий кредит, укладеного між споживачем та КС «Істок».

  В разі оплати через банк Позичальник зобов'язаний вказувати наступне призначення платежу: “Оплата згідно договору про споживчий кредит № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). Без ПДВ».

  5.1.3. Шляхом зарахування в рахунок погашення боргу за заявою члена КС зворотних внесків, що повертаються члену КС без припинення членства у КС.

  5.2. Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:

  1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

  2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

  3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

  5.3. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці КС «Істок» має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

  КС «Істок» у письмовій формі повідомляє споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

  Якщо КС «Істок» відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від КС «Істок» повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога КС «Істок» втрачає чинність.